Co dělat při nálezu iPhone telefonu?

Jednoduchá otázka a přitom značné dilema. Představme si, vracíme se noční ulicí domů a po cestě najdeme iPhone, ležící na zemi v trávě a opuštěný. Jako první budeme konfrontováni s morálním dilema, jak s takovým nálezem naložit. Přece jenom nejde o „dvacetikorunu“, ale iPhone má značnou cenu kdybychom jej tzv. „střelili“ v bazaru přes internet a nebo i v zastavárně. Co je oproti tomu dobrý pocit z morálně „čistého“ jednání, kdybychom telefon vrátili právoplatnému majiteli.
 

Aktivace nalezeného iPhone není tak snadná

Zejména díky funkci Find-My-iPhone není zhodnocení nalezeného iPhone tak snadné. Narozdíl od Android systému, kde ve většině případů stačí jenom HR a popř. flash nové či alternativní ROM, u iPhone je každá aktivace řešena pouze a jen přes servery Apple a pokud nejste majitel telefonu tak neuspějete a získáváte tak jenom drahé těžítko popř. několik náhradních dílů, které dnes ale koupíte v zaručeném stavu za pár korun.
 


 

Postup jak vrátit / odevzdat iPhone

Pokud jsme si vyřešili morální dilema a srovnání s faktem, že vpodstatě nic jiného nám nezbývá, tak jak iPhone vrátit? Na internetu lze najít několik rad a tipů, které jsou až příliš komplikované na to aby jste snimi „zadarmo“ ztráceli čas.

To co je pro nás základní a stěžejní je litera zákona, tedy přesně Občanský zákoník § 135:

(1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.

(2) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil.

(3) Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odstavce 1, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužije, stanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Důležitý je pro nás hned první bod. Nalezený iPhone odevzdáme na nejbližším úřadě, pokud z nějakého důvodu nemáme čas řešit kde se obecní/městký úřad nachází, můžeme tak učinit na každé stanici Policie ČR.

___________________________________________________________________________________________

Možnost kontaktu přímo s majitelem

Tuto možnost uvádím opravdu pouze jako „pod-čárou„, protože to vyžaduje více úsilí a snahy z naší strany. Pokud je telefon zapnutý a pokud majitel aktivuje na svém iCloud účtu funkci „Režim ztráty“ tak se na telefonu po pokusu o odemknutí obrazovky zobrazí vzkaz majitele s kontaktem (telefonní číslo), na které můžete zavolat a domluvit se na předání.
 

Důležitá informace

Pokud je telefon zapnutý, tak jej dokáže majitel nebo správce iCloud účtu nejenom zablokovat, smazat apod., ale dokáže načíst jeho polohu. Může se tak stát, že dřív než se rozkoukáte tak bude majitel klepat na dveře.
 


 

...Kategorie: Hardware
Štítky / Tagy: 

Podobné

Copyright © 2015 - 2022 CHECKiPhone.eu Všechna práva vyhrazena. Powered by Webiny.cz.
Kontakt / Exporty: RSS | Sitemap